man‎Mathias Adrianus Mathijs van Heretom‏‎, zoon van Adrianus Mathijs Wilhelmus van Heretom en Aleida Adrianus Rutten‏.
Geboren ‎± 1590

Gehuwd ‎8 jun 1613 Berlicum, leeftijd ongeveer 23 jaar met:

womanHenrica Wouter Antonius Coolen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 23 jaar, dochter van Wouter Antonius Coolen en Catharina Antonius Henricus Spierings‏.
Geboren ‎± 1590

Bruidegom Mathijs Ariaen Tijssen

Bruid Henrisken Wouter Tonis Colen


Soort registratie trouwakte


Religie RK


Diversen Getuigen: Jan Mathijssen en Jan Coel Janssen


Plaats Berlicum


Plaats huwelijk Berlicum


Datum huwelijk 08-06-1613


Periode 1604-1620


Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1620


Pagina 76


Toegangsnr. 1428


Inv.nr. 1122 Jan Peter Colen.


Leendert Goijerts inwoonder van Mullem als man van Merijken Matijs Ariens van Herretom verwect bij Hendrickje Wouter Tonis zijne huijsvrouwe ende Arien Tijssen een soone Matijs Ariens ende Hendrickje voornt hebben wt crachte van cessie ende affgaen der tochte bij de voorn Matijs Ariens op 10-3-1667 voor schepenen in Berlicum, vercocht aen Jan Peter Colen haerlieder respective broeder ende swager 2 gerechte derde gedeelten ine en stuckje lants genoemt de vlierbosch waer van het resterende derden gedeelte competeert den gemelten Jan Peter Collen, gelegen in Berlicum op de westerackers, belendingen: Aert Jan Aerts; den uijlenburg; een varenwech; een drijffwech aldaer. Belast met een erfpacht van een sester rogge in een meerdere pacht aen Dirck van Berckel.

Den 12-3-1667 present Philps Jans, Meus Claes en Arij Claes vande Coeveren in Berlicum.


Datering: 12-3-1667


Pagina: 141r-141v


Plaats: Berlicum


Toegangsnummer: 5120


Inventarisnummer: 59


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: BerlicumLeendert Goeijerts van Mullen als man van Merijken dochter Matijs Ariens van Herretom verweckt bij Hendrickje Wouter Tonis ter eenre, Arien Tijs ende Jan Pr. Colen als man van Lijneken dochter Matijs Ariens ende Hendrickje Tonis Wouters voornt. ter andere zijde, hebben met melckanderen ingegaen seecker accoort in voegen hier naer bescreven: ierstelijck dat de gemelte Leendert Goijerts voor zijne gerechte portie ofte erffenisse die hem naer de doot van Matijs Ariens voornt. vadere vande voors zijne huijsvrouwe wegens de selve sal aencomen ende versterven, sal genieten ende proffijteren de somme van 1100 caroli guldens, ende tot een kermisse voor zijne opgemelte huijsvrouwe 15 guldens ofte een souvereijn in plaetse van dien, te betalen gereet 500 guldens ende het resterende beneven de voors kermisse op huijden over 3 maenden wtgenomen 25 gulden die bij den voors Leendert Goijerts niet en sullen werden ontfangen als na de doot vande opgemelte Matijs Ariens ende bij den voors Arien Tijs ende Jan Pr. Colen sullen werden ingehouden zullende de voors 1100 guldens zijn vrij geldt, sonder eenige oncosten van verteringen, schrijffgelt, als andersints; met welcke voors somme de voors Leendert Goijerts sich verclaert volcomen verneucht ter oorsaecke voors te sullen houden.

Actum ut in priori (Present Philips Jans et Meus Claes den 10-3-1667).


Datering: 10-3-1667


Pagina: 140v-140v


Plaats: Berlicum


Toegangsnummer: 5120


Inventarisnummer: 59


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: BerlicumKinderen:

1.
woman‎Aleida Mathias van Heretom‏‎
Geboren ‎6 mrt 1616 Berlicum

2.
womanCatharina Mathias van Heretom‏
Geboren ‎12 feb 1619 Berlicum

3.
woman‎Maria Mathias van Heretom‏‎
Geboren ‎12 sep 1621 Berlicum
Kind Maria Adriani

Geslacht v


Vader Mathias Adriani


Moeder Henrica Walteri


Getuige 1 Adriaen Dirck Joordens


Getuige 2 Catharijn Henrick Rutten


Soort registratie doopakte


Religie RK


Plaats Berlicum


Plaats doop Berlicum


Datum doop 12-09-1621


Periode 1620-1646


Deel Rooms-Katholiek doopboek 1620-1646


Pagina 4


Toegangsnr. 1428


Inv.nr. 2


4.
woman‎Aleida Mathias van Heretom‏‎
Geboren ‎28 apr 1624 Berlicum
Kind Aleidis Adriani

Geslacht v


Vader Matthias Adriani


Moeder Henrica N.N.


Getuige 1 Wilhelmus Adriani van Oirschoth


Getuige 2 Joanna Henrici Lamberti Vuchts


Soort registratie doopakte


Religie RK


Plaats Berlicum


Plaats doop Berlicum


Datum doop 28-04-1624


Periode 1620-1646


Deel Rooms-Katholiek doopboek 1620-1646


Pagina 11


Toegangsnr. 1428


Inv.nr. 2


5.
manAdrianus Mathijs Adrianus van Heretom‏
Geboren ‎29 sep 1627 Berlicum, overleden ‎± 1680‎, leeftijd ongeveer 53 jaar

6.
woman‎Antonia Mathias van Heretom‏‎
Geboren ‎29 sep 1632 Berlicum
Kind Anthonia Adriani

Geslacht v


Vader Matthias Adriani


Moeder Henrica N.N.


Getuige 1 Anthonius Walteri


Getuige 2 Anna Lamberti Vuchts


Soort registratie doopakte


Religie RK


Plaats Berlicum


Plaats doop Berlicum


Datum doop 29-09-1632


Periode 1620-1646


Deel Rooms-Katholiek doopboek 1620-1646


Pagina 39


Toegangsnr. 1428


Inv.nr. 2